Appleton Capital AB fokuserar på att hitta investeringsmöjligheter och hjälpa företagare att investera i andra företag i världsklass strax innan börsintroduktion eller exit (försäljning). Företagsinvesterare erbjuds hög skattefri avkastning och en kort varaktighet på 1 till 3 år. Vi granskar målföretagen på många sätt, t.ex. juridisk due diligence av en advokatbyrå. Vi ber alltid målföretagets huvudägare eller VD att presentera investeringsmöjligheten på video. Vanligtvis genomför vi även en frågor-och-svar-session på video, där vi ställer alla de viktigaste frågorna från en investerares synpunkt. Appleton Capital investerar alltid tillsammans (vanligtvis i miljontals kronor) med våra kunder.
 
Vårt dotterbolag Appleton Advisers AB har fokuserat på noterade investeringsprodukter (t.ex. fonder). Vi har för närvarande mindre fokus på produktutbudet från vårt dotterbolag Appleton Advisers AB, som grundades 2011 och etablerades 2009, på grund av den stora efterfrågan på produkterna från Appleton Capital. Historiskt sett har Appleton Advisors arbetat mycket med finansiell rådgivning och noterade finansprodukter.
 
Under den första europeiska covid-19-vågen tidigt 2020 hade vi färre fysiska möten på vårt kontor, så vi samarbetade nära och framgångsrikt med den grekiska regeringen i några månader och försåg dem med personlig skyddsutrustning (PPE) som används av intensivvårdsenheter på sjukhus och av tullen. Vi stod också bakom en av de största beställningarna av PPE till Sverige någonsin. Detta gjorde vi via vår Appleton Care-division (www.appletoncare.com).
 
Appleton Capital AB är partner med Handelshögskolan i Stockholm och medlem i exempelvis Amerikanska handelskammaren, Franska handelskammaren, Grekiska handelskammaren, Italienska handelskammaren, Kungliga Motorbåtsklubben, Gamla stans båtklubb, The Royal Thames Yacht Club (världens äldsta yacht-klubb), Kungliga Automobilklubben, Sällskapet, HATT et SÖNER och Djursholms Country Club. Appleton Capital AB äger 5% av aktiekapitalet i den privata medlemsklubben Noppes som har en utvald grupp på 12 aktieägare.