INLOGGNING FÖR INVESTERARE

Om du är en investerare och vill ha åtkomst till dessa, vänligen kontakta oss.

Investerare som har investerat i en specifik investering kan klicka till vänster och använda sitt personliga lösenord för att få tillgång till grundläggande information om investeringen och nyhetsuppdateringar.

Observera att all information är högt konfidentiell. Ägare till företag och fastigheter gillar till Appleton Capital eftersom

(1) vi lovar dem ett kapitalbelopp & vi levererar resultat

(2) vi hanterar alla kontakter med enskilda investerare eftersom de har 100% av sitt fokus på sin verksamhet och levererar resultat till investerare

(3) vi lovar dem sekretess eftersom vi inte kräver att de publicerar alla detaljer om sina företag på internet för allmänheten, konkurrenter och framtida köpare att se.

 

Vi följer svensk lagstiftning

Appleton Capital AB erbjuder onoterade investeringar. Eftersom Appleton Capital AB har företag inom koncernen som arbetar med noterade investeringar under Finansinspektionen, såsom Appleton Advisers AB, är det viktigt att informera kunden om vilket företag som ger rådet och att kunden skriver under ett bekräftelsepapper att det är helt förstått vilket företag som ger det specifika rådet i varje enskilt fall. Detta är helt enligt svenska regler och bestämmelser och råd som getts av våra juridiska rådgivare, Harvest Advokatbyrå, som har omfattande erfarenhet av regulatoriska frågor.