glitnorkonvertibel: 2-årigt lån med 15% ränta & rätt att konvertera till glitnoraktier till 30% rabatt

Sveriges snabbast växande spelbolag sedan sommaren 2018 vill växa ännu snabbare och emitterar därför en konvertibel från juni 2024 med mycket attraktiva villkor. Glitnor kommer mycket troligen göra en nyemission (nyemission eller nyemission i samband med IPO) inom två år (inom juni 2026) vilket kommer göra att investeraren i konvertibeln kommer erbjudas en konvertering till 30% rabatt. Skulle Glitnor mot förmodan ej göra en nyemission (eller IPO) inom två år så har VD sagt till Olof att då kommer Glitnor be om en oberoende värdering av Glitnor och sedan erbjuda investerare i konvertibeln att konvertera lånet till vanliga stamaktier i Glitnor till 30% rabatt.    
  • 2-årigt lån till från signering av Teckningsanmälan till Glitnor Group Plc, idag ett Maltesiskt företag med organisationsnummer C 85911, med kontor vid våning 8:a i The Centre, Tigné Point, Sliema, TPO0001, Malta. Ränta om 10% per år som utbetalas ett år efter att Teckningsanmälan är signerad. Dessutom tillkommer en årlig PIK-ränta* om 5% som betalas ut vid lånets förvall eller som används tillsammans med lånebeloppet vid en konvertering. Exempel: om konvertering sker efter exakt 1 år så har 10% betalts ut och 105% av lånebeloppet används vid konverting. 
  • 2-årig rätt (och ej skyldighet)** till konvertering till stamakteir i Glitnor Group Plc, som enbart har en aktieklass
*Payment In Kind-ränta = PIK-ränta ges i Glitnor-istället för att kontanter utbetalas. T.ex. skulle konvertering ske efter 12 månader så får investeraren utbetalt 10% i ränta samt lånebeloppet har ökat från 100% till 105% med PIK-räntan om 5%. Om investeraren väljer att konvertera till Glitnor-aktier räknas således rabatten om 30% på det högre beloppet 105%. (105% / (100 - 30%))-1 = 50% avkastning. T.ex. skulle konvertering ske efter 24 månader så får investeraren utbetalt 20% i ränta (10% efter varje 12-måndersperiod) samt lånebeloppet har ökat från 100% till c:a 110,25% (eftersom ränta på ränta gäller på PIK-räntan om 5%: 1,05 x 1,05 -1 = 10,25%) med PIK-räntan om 5%/år. Om investeraren väljer att konvertera till Glitnor-aktier räknas således rabatten om 30% på det högre beloppet (110,25% / (100% - 30%))-1 = 57,5% avkastning på två år vilket är 57,5% / 28,75% avkastning per år. 

**Teckningsanmälan skall uppdateras eftersom 4a kan tolkas som att Glitnor kan tvinga investeraren att konvertera vilket ej är fallet. 

Lösenord till 48 sekunder kort video nedan: igaming

Lösenord till 48 sekunder kort video ovan: igaming

prospekt

Lösenord till 37 minuter lång video nedan: igaming

Lösenord till 37 minuter lång video ovan: igaming